JAPAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tot
- 5 9 1 1 1 1 2 - 1 - - - - - - - - - 21
- 1 - 2 - - - 2 1 1 1 - - - - - - - - 8
- 2 3 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 3
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1
35
WORLD 21
WOMEN 8
INDOOR 6
WORLD GAME 1
15 FUJINAMI TAKAHISA 13 KUROYAMA KENICHI 12 OGAWA TOMOYUKI 7 NOZAKI FUMITAKA
4 ITOH ATSUSHI 4 TANAKA TAICHI 4 OGAWA TSUYOSHI 3 NAKAGAWA YOSHIHIRO
2 NARITA TAKUMI 2 NOMOTO YOSHIAKI 2 YAMAMOTO MASAYA 1 SHIBATA AKIRA
1 IZUMI HIROAKI 1 KAMIFUKUURA AKIO 1 KOBAYASHI NAOKI 1 SAITO AKIO
1 SANTSUKA MASAYUKI 1 SHIBUYA ISAO 1 1 1 1
4 TAKAHASHI MAYA 3 HAGIWARA MARIKO 3 NISHIMURA AYA 2 BAN TSURUYO
2 KODAMA ERIKA 1 HASEYAMA CHIEMI 1 INAGAKI KAZUE 1 KAKIHARA MARI
1 TONE RIKA 1 OKIMOTO YUKA 1 SASAKI JUNKO 1 KOTANI FUSAKO
1 KYODO FUSAKI 1 1 1 1 1 1
6 FUJINAMI TAKAHISA 3 NOZAKI FUMITAKA 3 KUROYAMA KENICHI 3 OGAWA TOMOYUKI
2 OGAWA TSUYOSHI 1 1 1 1 1 1
1 FUJINAMI TAKAHISA 1 NOZAKI FUMIKATA 1 OGAWA TSUYOSHI    
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- 8 - 10 8 7 - - - 3 - - - 3 2 - 3 3 3 3 3 2 2 - 5 6 - - - 3 2 3 4 2
- - - - - - - - - - - - - - - - 8 9 2 4 4 - 8 - - - - 10 11 - - - - -
                                         
                                - 3 3 3 - - 2       2 - - 5 - - - -
                                      3                            
Participations Boys Participation Women Participation Indoor

TAMPERE

1987 FINLAND
0 33 108 91 41 273 -

WORLD 8

ITOH ATSUSHI

NAKAGAWA YOSHIHIRO

YAMAMOTO MASAYA

 

-----

BERTRIX

1989 BELGIUM
0 169 162 155 0 493 -

WORLD 10

ITOH ATSUSHI

IZUMI HIROAKI

NAKAGAWA YOSHIHIRO

YAMAMOTO MASAYA

MASSAIS

1990 FRANCE
0 183 169 186 12 550 -

WORLD 8

ITOH ATSUSHI

KAMIFUKUURA AKIO

SANTSUKA MASAYUKI

 

-----

GROSSHEUBACH

1991 GERMANY
0 121 158 147 6 434 -

WORLD 7

ITOH ATSUSHI

KOBAYASHI NAOKI

NAKAGAWA YOSHIHIRO

NARITA TAKUMI

PIESTING

1995 AUSTRIA
0 110 124 134 0 388 -

WORLD 3

KUROYAMA KENICHI

NARITA TAKUMI

OGAWA TOMOYUKI

 

-----

ETTELBRÜCK

1999 LUXEMBOURG
0 35 0 30 0 65 -

WORLD 3

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

OGAWA TOMOYUKI

TANAKA TAICHI

SEVA

2000 SPAIN
0 32 0 33 0 65 -

WORLD 2

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

OGAWA TOMOYUKI

TANAKA TAICHI

PACOS DE FERREIRA

2002 PORTUGAL
0 9 0 3 0 12 -

WORLD 3

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

NOZAKI FUMITAKA

OGAWA TOMOYUKI

LAVARONE

2003 ITALY
0 16 0 8 0 24 109

WORLD 3

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

NOZAKI FUMITAKA

TANAKA TAICHI

CORDOBA

2004 SPAIN
0 34 0 59 0 93 73

WORLD 3

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

OGAWA TOMOYUKI

TANAKA TAICHI

SESTRIERE

2005 ITALY
0 10 0 38 7 55 99

WORLD 3

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

NOZAKI FUMITAKA

SHIBUYA ISAO

BREAL SOUS MONFORT

2006 FRANCE
0 64 0 57 0 121 63

WORLD 3

FUJINAMI TAKAHISA

NOZAKI FUMITAKA

OGAWA TSUYOSHI

 

-----

DOUGLAS IOM

2007 GREAT BRITAIN
0 18 0 18 2 39 98

WORLD 2

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

NOZAKI FUMITAKA

OGAWA TOMOYUKI

LA RABASSA

2008 ANDORRA
0 28 12 0 40 94

WORLD 2

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

NOZAKI FUMITAKA

OGAWA TOMOYUKI

MYŚLENICE

2010 POLAND
0 132 100 0 232 32

INTER 5

FUJINAMI TAKAHISA

OGAWA TSUYOSHI

NOMOTO YOSHIAKI

SAITO AKIO

TOLMEZZO

2011 ITALY
0 169 185 0 354 19

WORLD 6

NOMOTO YOSHIAKI

OGAWA TSUYOSHI

SHIBATA AKIRA

 

---

L'HOSPITALET DE L'INFANT

2015 SPAIN
0 56 72 0 128 76

WORLD  3

FUJINAMI TAKAHISA

 

OGAWA TOMOYUKI

OGAWA TSUYOSHI

SHIBATA AKIRA

ISOLA 2000

2016 FRANCE
0 2 5 0 7 83

WORLD 2

 

 

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

OGAWA TOMOYUKI

BAIONA

2017 SPAIN
0 20 25 0 45 53

WORLD 3

 

 

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

OGAWA TOMOYUKI

SOKOLOV

2018 CZECH.REP.
0 53 20 74 0 147 18

WORLD  4

 

 

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

OGAWA TOMOYUKI

IBIZA

2019 SPAIN
0 12 0 7 0 19 60

WORLD  2

 

 

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

OGAWA TOMOYUKI

PACOS DE FERREIRA

2002 PORTUGAL
0 71 0 58 0 129 -

WOMEN 8

 

 

BAN TSURUYO

KAKIHARA MARI

TONE RITA

LAVARONE

2003 ITALY
0 86 0 73 0 159 02

WOMEN 9

 

 

BAN TSURUYO

INAGAKI KAZUE

 

-----

CORDOBA

2004 SPAIN
0 10 0 17 0 27 10 8 0 45 41

WOMEN 2

 

 

HAGIWARA MARIKO

NISHIMURA AYA

TAKAHASHI MAYA

SESTRIERE

2005 ITALY
0 17 0 9 0 26 9 10 0 45 37

WOMEN 4

 

 

HAGIWARA MARIKO

NISHIMURA AYA

TAKAHASHI MAYA

BREAL SOUS MONFORT

2006 FRANCE
0 37 0 37 0 74 42

WOMEN 4

 

 

HAGIWARA MARIKO

NISHIMURA AYA

TAKAHASHI MAYA

LA RABASSA

2008 ANDORRA
0 68 62 0 130 12

WOMEN 8

 

 

HASAYAMA CHIEMI

TAKAHASHI MAYA

 

-----

LA CHATRE

2013 FRANCE
0 111 78 0 189 11

WOMEN 10

 

 

KODAMA ERIKA

OKIMOTO YUKA

SASAKI JUNKO
 

SANT JULIA DE LORIA

2014 ANDORRA
0 63 55 0 118 25

WOMEN 11

 

KODAMA ERIKA

KOTANI FUSAKO

KYODO KAZUE

GRANADA

2003 SPAIN
- - - - - 39 -

INDOOR 3

 

 

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

NOZAKI FUMITAKA

MALAGA

2005 SPAIN
0 42 0 42 1 85 -

INDOOR 3

 

 

FUJINAMI TAKAHISA

NOZAKI FUMITAKA

OGAWA TSUYOSHI

BAJADOZ

2008 SPAIN
0 24 0 24 0 48 -

INDOOR 2

 

 

FUJINAMI TAKAHISA

OGAWA TSUYOSHI

OGAWA TOMOYUKI

NICE

2012 FRANCE
0 7 0 2 0 9 -

INDOOR 5

 

0
0

FUJINAMI TAKAHISA

OGAWA TOMOYUKI

0

0

NICE

2015 FRANCE
0 10 0 16 0 26 -

X TRIAL 5

0

0

FUJINAMI TAKAHISA

OGAWA TOMOYUKI

0

0

WORLD GAMES - DUISBURG

2005 GERMANY
0 11 0 13 0 24 -

W.GAMES 3

0

0

FUJINAMI TAKAHISA

NOZAKI FUMITAKA

OGAWA TSUYOSHI

TDN

CALENDAR TDN DICO RESULTS TABLE

HOME