JAPAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tot
- 5 9 1 1 1 1 2 - 1 - - - - - - - - - 21
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- 1 - 2 - - - 2 1 1 1 - - - - - - - - 8
- 2 3 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 3
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1
36
WORLD 21
TROPHY 1
WOMEN 8
INDOOR 6
W. GAME 1
15 FUJINAMI TAKAHISA 13 KUROYAMA KENICHI 13 OGAWA TOMOYUKI 7 NOZAKI FUMITAKA
5 OGAWA TSUYOSHI 4 ITOH ATSUSHI 4 TANAKA TAICHI 3 NAKAGAWA YOSHIHIRO
2 NARITA TAKUMI 2 NOMOTO YOSHIAKI 2 YAMAMOTO MASAYA 1 SHIBATA AKIRA
1 IZUMI HIROAKI 1 KAMIFUKUURA AKIO 1 KOBAYASHI NAOKI 1 SAITO AKIO
1 SANTSUKA MASAYUKI 1 SHIBUYA ISAO 1 UJIKAWA SEIYA 1 1
4 TAKAHASHI MAYA 3 HAGIWARA MARIKO 3 NISHIMURA AYA 2 BAN TSURUYO
2 KODAMA ERIKA 1 HASEYAMA CHIEMI 1 INAGAKI KAZUE 1 KAKIHARA MARI
1 TONE RIKA 1 OKIMOTO YUKA 1 SASAKI JUNKO 1 KOTANI FUSAKO
1 KYODO FUSAKI 1 1 1 1 1 1
6 FUJINAMI TAKAHISA 3 NOZAKI FUMITAKA 3 KUROYAMA KENICHI 3 OGAWA TOMOYUKI
2 OGAWA TSUYOSHI 1 1 1 1 1 1
1 FUJINAMI TAKAHISA 1 NOZAKI FUMIKATA 1 OGAWA TSUYOSHI    
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
- - - 8 - 10 8 7 - - - 3 - - - 3 2 - 3 3
                                - - 8 9
                                   
                                    - 3
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24
3 3 3 2 2 - 5 6 - - - 3 2 3 4 2 - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
2 4 4 - 8 - - - - 10 11 - - - - - - - -  
                 
3 3 - - 2       2     5 - - - -        
                                     
  3                                    
Participations Boys Participation Women Participation Indoor

TAMPERE

1987 FINLAND
0 33 108 91 41 273 -

WORLD 8

ITOH ATSUSHI

NAKAGAWA YOSHIHIRO

YAMAMOTO MASAYA

 

-----

BERTRIX

1989 BELGIUM
0 169 162 155 0 493 -

WORLD 10

ITOH ATSUSHI

IZUMI HIROAKI

NAKAGAWA YOSHIHIRO

YAMAMOTO MASAYA

MASSAIS

1990 FRANCE
0 183 169 186 12 550 -

WORLD 8

ITOH ATSUSHI

KAMIFUKUURA AKIO

SANTSUKA MASAYUKI

 

-----

GROSSHEUBACH

1991 GERMANY
0 121 158 147 6 434 -

WORLD 7

ITOH ATSUSHI

KOBAYASHI NAOKI

NAKAGAWA YOSHIHIRO

NARITA TAKUMI

PIESTING

1995 AUSTRIA
0 110 124 134 0 388 -

WORLD 3

KUROYAMA KENICHI

NARITA TAKUMI

OGAWA TOMOYUKI

 

-----

ETTELBRÜCK

1999 LUXEMBOURG
0 35 0 30 0 65 -

WORLD 3

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

OGAWA TOMOYUKI

TANAKA TAICHI

SEVA

2000 SPAIN
0 32 0 33 0 65 -

WORLD 2

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

OGAWA TOMOYUKI

TANAKA TAICHI

PACOS DE FERREIRA

2002 PORTUGAL
0 9 0 3 0 12 -

WORLD 3

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

NOZAKI FUMITAKA

OGAWA TOMOYUKI

LAVARONE

2003 ITALY
0 16 0 8 0 24 109

WORLD 3

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

NOZAKI FUMITAKA

TANAKA TAICHI

CORDOBA

2004 SPAIN
0 34 0 59 0 93 73

WORLD 3

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

OGAWA TOMOYUKI

TANAKA TAICHI

SESTRIERE

2005 ITALY
0 10 0 38 7 55 99

WORLD 3

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

NOZAKI FUMITAKA

SHIBUYA ISAO

BREAL SOUS MONFORT

2006 FRANCE
0 64 0 57 0 121 63

WORLD 3

FUJINAMI TAKAHISA

NOZAKI FUMITAKA

OGAWA TSUYOSHI

 

-----

DOUGLAS IOM

2007 GREAT BRITAIN
0 18 0 18 2 39 98

WORLD 2

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

NOZAKI FUMITAKA

OGAWA TOMOYUKI

LA RABASSA

2008 ANDORRA
0 28 12 0 40 94

WORLD 2

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

NOZAKI FUMITAKA

OGAWA TOMOYUKI

MYŚLENICE

2010 POLAND
0 132 100 0 232 32

INTER 5

FUJINAMI TAKAHISA

OGAWA TSUYOSHI

NOMOTO YOSHIAKI

SAITO AKIO

TOLMEZZO

2011 ITALY
0 169 185 0 354 19

WORLD 6

NOMOTO YOSHIAKI

OGAWA TSUYOSHI

SHIBATA AKIRA

 

---

L'HOSPITALET DE L'INFANT

2015 SPAIN
0 56 72 0 128 76

WORLD  3

FUJINAMI TAKAHISA

 

OGAWA TOMOYUKI

OGAWA TSUYOSHI

SHIBATA AKIRA

ISOLA 2000

2016 FRANCE
0 2 5 0 7 83

WORLD 2

 

 

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

OGAWA TOMOYUKI

BAIONA

2017 SPAIN
0 20 25 0 45 53

WORLD 3

 

 

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

OGAWA TOMOYUKI

SOKOLOV

2018 CZECH.REP.
0 53 20 74 0 147 18

WORLD  4

 

 

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

OGAWA TOMOYUKI

IBIZA

2019 SPAIN
0 12 0 7 0 19 60

WORLD  2

 

 

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

OGAWA TOMOYUKI
 

AURON

2023 FRANCE
0 0 0 1 0 1 4:01:43

INTER  1

 

 

OGAWA TOMOYUKI

OGAWA TSUYOSHI

UJIKAWA SEIYA
 

PACOS DE FERREIRA

2002 PORTUGAL
0 71 0 58 0 129 -

WOMEN 8

 

 

BAN TSURUYO

KAKIHARA MARI

TONE RITA

LAVARONE

2003 ITALY
0 86 0 73 0 159 02

WOMEN 9

 

 

BAN TSURUYO

INAGAKI KAZUE

 

-----

CORDOBA

2004 SPAIN
0 10 0 17 0 27 10 8 0 45 41

WOMEN 2

 

 

HAGIWARA MARIKO

NISHIMURA AYA

TAKAHASHI MAYA

SESTRIERE

2005 ITALY
0 17 0 9 0 26 9 10 0 45 37

WOMEN 4

 

 

HAGIWARA MARIKO

NISHIMURA AYA

TAKAHASHI MAYA

BREAL SOUS MONFORT

2006 FRANCE
0 37 0 37 0 74 42

WOMEN 4

 

 

HAGIWARA MARIKO

NISHIMURA AYA

TAKAHASHI MAYA

LA RABASSA

2008 ANDORRA
0 68 62 0 130 12

WOMEN 8

 

 

HASAYAMA CHIEMI

TAKAHASHI MAYA

 

-----

LA CHATRE

2013 FRANCE
0 111 78 0 189 11

WOMEN 10

 

 

KODAMA ERIKA

OKIMOTO YUKA

SASAKI JUNKO
 

SANT JULIA DE LORIA

2014 ANDORRA
0 63 55 0 118 25

WOMEN 11

 

KODAMA ERIKA

KOTANI FUSAKO

KYODO KAZUE

GRANADA

2003 SPAIN
- - - - - 39 -

INDOOR 3

 

 

FUJINAMI TAKAHISA

KUROYAMA KENICHI

NOZAKI FUMITAKA

MALAGA

2005 SPAIN
0 42 0 42 1 85 -

INDOOR 3

 

 

FUJINAMI TAKAHISA

NOZAKI FUMITAKA

OGAWA TSUYOSHI

BAJADOZ

2008 SPAIN
0 24 0 24 0 48 -

INDOOR 2

 

 

FUJINAMI TAKAHISA

OGAWA TSUYOSHI

OGAWA TOMOYUKI

NICE

2012 FRANCE
0 7 0 2 0 9 -

INDOOR 5

 

0
0

FUJINAMI TAKAHISA

OGAWA TOMOYUKI

0

0

NICE

2015 FRANCE
0 10 0 16 0 26 -

X TRIAL 5

0

0

FUJINAMI TAKAHISA

OGAWA TOMOYUKI

0

0

WORLD GAMES - DUISBURG

2005 GERMANY
0 11 0 13 0 24 -

W.GAMES 3

0

0

FUJINAMI TAKAHISA

NOZAKI FUMITAKA

OGAWA TSUYOSHI

TDN

CALENDAR TDN DICO RESULTS TABLE

HOME